Start

Följ oss på sociala medier

Lions Sommarteater 2018

 

Lions club i Nässjö har även, sommaren 2018, glädjen och nöjet att tillsammans med Vuxenskolan och Nässjö kommun bjuda in till sommarteater i Stadsparken.

 

Under fyra lördagar, vid två tillfällen varje gång, i juli bjuds det på på teater enligt vidstående schema.

 

Välkomna till vår vackra Stadspark.

Presidentskifte i Lions

Sören Sandberg går den 1 juli åter in i rollen som Lions president i Nässjö. Sören tar över klubban efter Conny Karlsson som axlat rollen under ett år.

Bildarkiv

Bilder som tidigare publicerats på webbplatsen

Vill du bli medlem

Varje myndig person som förklarat sig villig att följa Lions Clubs Internationals syften och etik kan bli medlem

Kalender

I kalendern visar vi var och när aktiviteter i klubben äger rum.

Anka 538 först i mål

 

När 2018 års Lejonrace gick av staplen i Lövhultsbäcken var anka 538 helt omutlig, Seglade i mål som överlägsen och klar segrare.

 

Hela vinstlistan

Vinst nr/lottnr

1 538

2 191

3 213

4 047

5 246

6 074

7 347

8 532

9 007

10 332

11 566

 

Grattis till vinnarna. Vinsterna utlämnas av Swedbank, Nässjö senast den 29/6 2018

Välkomna Roger och Wanda

Verksamhetsåret 2017/2018 inleddes på allra bästa sätt när klubben hälsade nye medlemmen Roger Landin välkommen in i klubben. På bilden flankeras Roger och hans hustru Wanda av klubbens president Conny Karlsson (t v ) och Rogers fadder Lars Landbring.

 

 

Copyright @ Lions Club Nässjö