Start

Följ oss på sociala medier

Lars Axeheim firades

Under mer än 50 år har Lars Axeheim varit ett med Lions. Läs Lars egen berättelse.

Bildarkiv

Bilder som tidigare publicerats på webbplatsen

Vill du bli medlem

Varje myndig person som förklarat sig villig att följa Lions Clubs Internationals syften och etik kan bli medlem

Kalender

I kalendern visar vi var och när aktiviteter i klubben äger rum.

Anka 538 först i mål

 

När 2018 års Lejonrace gick av staplen i Lövhultsbäcken var anka 538 helt omutlig, Seglade i mål som överlägsen och klar segrare.

 

Hela vinstlistan

Vinst nr/lottnr

1 538

2 191

3 213

4 047

5 246

6 074

7 347

8 532

9 007

10 332

11 566

 

Grattis till vinnarna. Vinsterna utlämnas av Swedbank, Nässjö senast den 29/6 2018

Lions tomte beökte barn på julafton.

Nike, Noomi, Freja, Tova, Yara och Hampus, som är med på bilden intill, var några lyckliga barn som på julafton fick beök av Lionstomten. Alla sex hade vid julmarknaden lämnat in varsin önskelista till Lionstomten och fick nu sin önskan uppfylld.

Välkomna Roger och Wanda

Verksamhetsåret 2017/2018 inleddes på allra bästa sätt när klubben hälsade nye medlemmen Roger Landin välkommen in i klubben. På bilden flankeras Roger och hans hustru Wanda av klubbens president Conny Karlsson (t v ) och Rogers fadder Lars Landbring.

 

 

Josef Rydén premierades

Lions president 2016/2017 tyckte att Josef Ryden skulle tildelas stipendium för sin mångåriga gärning som hembygdsforskare, författare och kulturskribent. Vid en föreläsning hos klubben blev därför en överraskad Rydén uppvakatd med med ett stipendium och en check på 6000 kronor.

— Josef Rydén har i många år varit ledare i föreningen på såväl lokal, regional som riksnivå. Utöver detta har en viktig del i hans arbete varit att dokumentera hembygden i ett stort antal böcker/skrifter. En imponerade ideell insats som inte många kan mäta sig med, säger LP Anders Hall

 

 

Copyright @ Lions Club Nässjö