Kommittéer 2017-2018

Följ oss på sociala medier

VI ÄLSKAR ATT HJÄLPA

Kommittéer

Mycket av Lions arbete bedrivs i olika kommittéer. Verksamhetsåret 2017/2018 har presidenten bestämta att detta arbete ska göras i följande kommittéer.


 • Bidragskommittén
 • Isbanakommittén
 • Julkortskommittén
 • Julmarknadskommittén
 • Lejonracekommittén
 • Matkommittén
 • Medlems- /nomineringskommittén
 • Programkommittén
 • Seniorkommittén
 • Ungdomskommittén
 • Vårbjörkskommittén

Bidragskommittén

Gunnar Johansson, ordf

Håkan Axeheim

Imre Bokor

Mauritz Svensson


Isbanakommittén

Bert Johansson, ordf

Anders Andrée

Bengt Bonving

Torbjörn Elardt

Peter Elofsson

Ingemar Johansson

Christer Nyhlén

Sören Sandberg

Ulf Blomen


Julkortskommittén

Håkan Axeheim, ordf

Hans Midbeck


Julmarknadskommittén

Ulf Blomen, ordf

Bengt Bonving

Ingemar Johansson

Göran Johnsson

Bengt Randholm

Sören Sandberg

Rolf Schenberg


Lejonracekommittén

Sören Sandberg, ordf

Anders Andrée

Torbjörn Elardt

Lars Landbring

Johnny Norén


Matkommittén

Lars Landbring, ordf

Imre Bokor

Göran Johnsson

Ove Melkersson

Bengt Randholm

Sören Sandberg

Medlems- /nomineringskommittén

Leif Roos, ordf

Torbjörn Elardt

Peter Elofsson

Åke Larsson

Bert Johansson


Programkommittén

Hans Midbeck, ordf

Hans-Christer Hellman

Anders Hall

Martin Kratz


Seniorkommittén

Anders Andrée, ordf

Christer Nyhlén

Rolf Schenberg

Åke Sjögren


Ungdomskommittén

Hans-Christer Hellman

Krister Hempel

Martin Kratz


Vårbjörkskommittén

Åke Sjögren, ordf

Ove Melkersson

Hans Oscarsson

Tomas Ottehall

Johnny Norén

Ulf Blomen

Copyright @ Lions Club Nässjö