Kommittéer 2017-2018

Följ oss på sociala medier

VI ÄLSKAR ATT HJÄLPA

Kommittéer

Mycket av Lions arbete bedrivs i olika kommittéer. Verksamhetsåret 2017/2018 har presidenten bestämta att detta arbete ska göras i följande kommittéer.


 • Bidragskommittén
 • Isbanakommittén
 • Julkortskommittén
 • Julmarknadskommittén
 • Lejonracekommittén
 • Matkommittén
 • Medlems- /nomineringskommittén
 • Programkommittén
 • Seniorkommittén
 • Ungdomskommittén
 • Vårbjörkskommittén

Bidragskommittén

Imre Bokor, ordf 

Lennart Ahlstedt

Gunnar Johansson

Mauritz Svensson

 

Isbanakommittén

Anders Andrée, ordf

Bengt Bonving

Torbjörn Elardt

Peter Elofsson

Ingemar Johansson

Roger Landin

Sören Sandberg

Ulf Blomen

 

Julkortskommittén

Anders Hall, ordf

Gunnar Johansson

Lennart Ahlstedt

Tomas Ottehall

Hans Oscarsson

Hans Midbeck

 

Julmarknadskommittén

Ulf Blomen, ordf

Bengt Bonving

Jan-Agne Casell

Ingemar Johansson

Göran Johnsson

Bengt Randholm

Rolf Schenberg

 

Lejonracekommittén

Conny Carlsson, ordf

Torbjörn Elardt

Lars Landbring

Roger Landin

Sören Sandberg

 

Matkommittén

Lars Landbring, ordf

Imre Bokor

Jan-Agne Casell

Göran Johnsson

Ove Melkersson

Bengt Randholm

Sören Sandberg

Medlems- /nomineringskommittén

Torbjörn Elardt, ordf

Peter Elofsson

Åke Larsson

Leif Roos

 

Programkommittén

Conny Karlsson, ordf

Lennart Ahlstedt

Anders Hall

Martin Kratz

Hans Midbeck

 

Seniorkommittén

Anders Andrée, ordf

Rolf Schenberg

Åke Sjögren

 

Ungdomskommittén

Per-Arne Rångeby, ordf

Krister Hempel

Martin Kratz

Roger Landin

 

Vårbjörkskommittén

Åke Sjögren, ordf

Ove Melkersson

Hans Oscarsson

Tomas Ottehall

Ulf Blomen

Åke Larsson

Rolf Schenberg

Per-Arne Rångeby

Copyright @ Lions Club Nässjö