Kommitteer 2018 - 2019

Följ oss på sociala medier

Kommittéer

Mycket av Lions arbete bedrivs i olika kommittéer. Verksamhetsåret 2018/2019 har presidenten bestämt att detta arbete ska göras i följande kommittéer.

 

 • Bidragskommittén
 • Isbanakommittén
 • Julkortskommittén
 • Julmarknadskommittén
 • Lejonracekommittén
 • Matkommittén
 • Medlems- /nomineringskommittén
 • Programkommittén
 • Seniorkommittén
 • Ungdomskommittén
 • Vårbjörkskommittén

Bidragskommittén

Imre Bokor, ordf

Gunnar Johansson

Håkan Axeheim

Mauritz Svensson

Lennart Ahlstedt

 

Isbanakommittén

Anders Andrée

Bengt Bonving

Torbjörn Elardt

Peter Elofsson

Ingemar Johansson

Sören Sandberg

Ulf Blomen

 

Julkortskommittén

Per-Arne Rångeby

Hans Midbeck

Anders Hall

Anders Andrée

 

Julmarknadskommittén

Ulf Blomen, ordf

Bengt Bonving

Ingemar Johansson

Göran Johnsson

Bengt Randholm

Sören Sandberg

Rolf Schenberg

Lennart Nilsson

Jan-Agne Casell

 

Lejonracekommittén

Conny Karlsson, ordf

Torbjörn Elardt

Lars Landbring

Sören Sandberg

Roger Landin

 

Matkommittén

Lars Landbring, ordf

Imre Bokor

Göran Johnsson

Ove Melkersson

Bengt Randholm

Sören Sandberg

Jan-Agne Casell

Medlems- /nomineringskommittén

Torbjörn Elardt, ordf

Peter Elofsson

Åke Larsson

Bert Johansson

Leif Roos

 

Programkommittén

Hans Midbeck, ordf

Anders Hall

Martin Kratz

Conny Karlsson

Lennart Nilsson

 

Seniorkommittén

Anders Andrée, ordf

Rolf Schenberg

Åke Sjögren

 

Ungdomskommittén

Krister Hempel

Martin Kratz

Lennart Ahlstedt

Roger Landin

Per-Arne Rångeby

 

Vårbjörkskommittén

Åke Sjögren, ordf

Ove Melkersson

Hans Oscarsson

Tomas Ottehall

Ulf Blomen

Åke Larsson

Copyright @ Lions Club Nässjö