Medlemmars egna berättelser

Följ oss på sociala medier

VI ÄLSKAR ATT HJÄLPA

På den här sidan kommer vi att få läsa berättelser skrivna av medlemmar i Lions Club i Nässjö. Berättelser som vi hoppas ska roa, ge perspektiv och mana till en smula eftertanke. Mycket nöje.

Lars Axeheim

Tiden går så fort och när jag tänker tillbaka på mina 57 år som medlem i Lions Club Nässjö tycker man att det är nästan ofattbart. Lions Club bildades i Nässjö 1953 och jag blev tillfrågad om jag ville gå med 1960 och tackade ja och blev medlem samma år.


Vi var inte så många då och alla brann av iver att ordna aktiviteter som skulle ge oss intäkter för att hjälpa till med ett socialt arbete för Nässjöborna. Det kändes så riktigt att med sin egen arbetsinsats kunna medverka i dessa aktiviteter.


En av de första verksamheterna som vi ordnade var Julmarknaden nere i Lindengaraget,  Mycket folk och stora nettointäkter gav oss mersmak för lite större tillställningar och då föddes idén med att ordna Barnens Dag i Nässjö.

Barnens Dag i Nässjö var ett mycket stort arrangemang för Nässjö, stort tivoli med mycket kända musikband från nationell nivå, t.ex. Arne Domnerus och  uppträdande av Hootenany Singers med  Björn Ulveus. Ett annat år med Mats Olin. Båda dessa hade veckan innan gått upp på Svensktoppen, vilket drog extra mycket publik, Zara Leander, var också ett namn som drog mycket stor publik till Nässjö och det stora Barnens Dags Karnevalståget på söndagen de veckoslut som Barnens Dag pågick, var ett  extra stort dragplåster.   


Torsdag till Söndag,  en vecka i maj, under en följd av år höll vi på med detta. För att få ett verkligt bra Karnevalståg hade vi ett mycket bra samarbete med Chalmers i Göteborg, som veckan innan hade sina mycket stora Karnevalståg, Vi fick då möjlighet att köpa en del av detta till vårt tåg och ett gäng chalmerister kom upp till Nässjö och hjälpte till när vi körde vårt karnevalståg och då även med lokala inslag. Mycket folk drogs till Nässjö när Karnevalståget drog genom stan, där Storgatan och Rådhusgatan var avstängda för allmän trafik, Mycket applåder och mycket skratt och mycket inkomster blev Lions belöning,


För att kunna få rätt artister fick jag hjälp av Lennart Hyland och vi träffades under ett antal år i Stockholm tillsammans med chefen för Folkets Park artistförmedling för att skriva kontrakt.


Inkomna pengar fördelades sedan på olika sätt till en mängd olika människor och många trevliga utflykter ordnades.  Ett av de verkliga minnen som jag inte glömmer var när vi ordnade utflykter till Köpenhamn för isolerade Nässjöbor som behövde komma ut från sin vardagliga tristess och där vi fick hjälp av kyrkans diakoner för att hitta rätt personer. Dessa minnen sitter mycket djupt. Mycket pengar gick också till de investeringar vi gjort för alla som bor i Nässjö i form av till exempel Klockspelet i Stadshustornet och till en liten isbana i Stadsparken för de minsta barnen.


När jag och min fru, Karin, som deltagit i alla dessa aktiviteter under tiden som vi var som mest aktiva, på köpet fick våra bästa vänner, förringar inte värdet, att som människa  ha haft glädjen av detta långa medlemskap i Lions Club Nässjö.


Om man nu ser framåt kan jag konstatera att det inte är lika stort intresse för att gå med som medlem i Lions Club, vilket jag beklagar, för det finns fortfarande så mycket som man kan göra för att hjälpa dem som har det besvärligt i vårt samhälle idag.


De personer som skulle vilja gå med i Lions i dag och få samma möjligheter som jag har fått och med detta också de fördelar som detta innebär att, dels kunna med sin arbetsinsats aktivt kunna göra något för sina medmänniskor och dessutom på köpet få en skara av goda vänner som  ger innehåll i livet något att vara glad över och jag rekommenderar alla som vill arbeta med detta att gå med i Lions. 


Tag kontakt med någon i Lions!

Copyright @ Lions Club Nässjö