Styrelsen 2019-2020

Följ oss på sociala medier

VI ÄLSKAR ATT HJÄLPA

Styrelse

2019-2020

Peter Elovsson

President

Ingemar Johansson

Vice president

Sören Sandberg

Föregående klubbpresident

Lars Landbring

Klubbsekreterare

Bengt Bonving

Klubbkassör

Torbjörn Elardt

Medlemsordförande

Leif Roos

Director

Bengt Randholm

Director

Thomas Ottehall

2:e vice president

Copyright @ Lions Club Nässjö