Start

Fullt flöde i Lövhultsbäcken

Lejonrace 2021

För närvarande är det fullt flöde i Lövhultsbäcken. Hur blir det på Pingstdagen? På Pingstdagen äger nämligen Lejonrace 2021 rum.


Lejonracet i slutet av maj har blivit tradition i Lions. År 2021 är inget undantag trots de besvärliga tider vi nu lever i. Tyvärr kan vi inte bjuda ut nässjöborna till bäcken utan får i stället hänvisa till Livesändningen på Facebook, facebook.com/lionsnassjo. Klockan 12.00, söndagen den 23 maj, börjar sändningen.Lions delar med sig

Lions brukar årligen dela med sig av insamlade medel till den eller de som gjort sig förtjänta av en uppmuntran. Vi gör det i form av LUS (Ledarutvecklingsstipendium) och LPS (Lions positivtetsstöd). 


LUS tilldelas den som gjort sig känd för uppoffrande ledarinsatser inom idrotten. Ett pris som förra året tilldelades Rune Gunnarsson i Nässjö OK och Mona Franzén i Nässjö SKI.


LPStilldelas den person/förening/annan verksamhet som gjort hedervärda insatser inom Nässjö kommun. Pilabo Folkets Park och Nattvandrarna fick bidraget förra året,

Vem får utmärkelserna i år? Strax dax för utdelning.

Lyckad säsong på isbanan

Isbanan i Stadsparken är nu stångd för säsongen. Sällan har väl banan varit så frekventerad som denna säsongen. Nu spänner vi bågen och putsar till byggnaden så ser vi fram emot att ta emot alla skridskosugna till kommande år.

Ny styrelse för kommande verksamhetsår nu på plats

Klubben har nu utsett vilka som ska företräda medlemmarna i den styrelse som ska verka från halvårsskiftet 2021 och ett år framåt. Ny president blir Thomas Ottehall.

Bokning av Lionsgrillen i Lövhult

Privatpersoner, skolklasser och föreningar hör av sig till oss om bokning av Lionsgrillen i Lövhult. Vilket vi tycker är jättekul. Lionsgrillen byggdes av Lions club i Nässjö 1988 och renoverades till 30-årsjubileet 2018.


Lionsgrillen är en stor grillplats under tak som ligger i direkt anknytning med asfaltbanan i Lövhult. Lionsgrillen passar utmärkt till ett större sällskap. Lövhults motionsgård sköter bokningen av grillen. Om du vill boka grillen kan du göra det på 0380-518205.