För medlemmar

Organisationsnummer: 827000-6128  Klubbnummer: 18732    Bankgiro: 453-6835  Swish: 1234 714 796

Mötesdagar

Styrelsemöten: 1:a måndagen i månaden (september - juni)

Klubbmöten: 3:e måndagen i månaden  (september - juni), kl. 18:30, WF-lokalen, Handskerydsvägen (om inte annat meddelats)
Närvaro

Medlem som inte kan närvara vid klubbmöte eller annat klubbarrangemang ska göra en avanmälan till sekreteraren om detta.

Vid möten eller annat arrangemang där medlems partner är medbjuden gäller obligatorisk anmälan.
Visa vem du är

Vill du ha en e-postadress som visar att du är en del av Lions Club i Nässjö? Vill du så ordnar vi med vidarebefordran till annan e-postadress. Hör av dig till webmastern.

Exempel: lars.landbring@lionsnassjo.se


Länkar

Fotoalbum

Store timings:

Monday to Friday: 9AM to 10PM

Saturday: 9AM to 12 PM

Sunday: Closed