Styrelsen 2023 - 2024

Styrelse/Revisorer

2023 -2024

Lennart Johansson

President

Ulf Blomén

1:e vice president

Torbjörn Elardt

2:e vice president

Lennart Skantz

Föregående klubbpresident - GLT (ordförande i klubbens lokala ledarskapsteam)

Peter Elovsson

Klubbsekreterare 

Bengt Bonving

Klubbkassör

Jan-Agne Casell

GST (Ordförande i klubbens servicekommitté)

Sören Sandberg

GMT (Ordförande i klubbens medlemskommitté)                        

Lars Landbring

PR/Kommunikationsordförande

Anders Hall

Revisor

Jan Öhlin

Revisor