Dragningslista i Julkortslotteriet 2022

DRAGNINGSLISTA


Vid dragning i Nässjö Lions Julkortslottteri 2022 har vinsterna utfallit enligt följande:

Vinst nr:

Lott nr:

Vinst nr:

Lott nr:

1.

958

10.

655

2.

1111

11.

1088

3.

2022

12.

2015

4.

710

13.

1869

5.

1393

14.

2118

6.

477

15.

795

7.

2049

16.

1891

8.

1143

17.

2086

9.

1850